मुकण्या हत्तीचे

मुकण्या हत्तीचे
जुगणे निष्फळ
तैसाचि उथळ
भक्तिभाव.

खडकावरती
उगवे ना बीज
येईल का नीज
काट्यांवर ?

घातल्या पाण्याची 
वाहील का गंगा ?
कळ ये न अंगा
उसण्याची.

मायच्या दुधाची 
येत नाही सर
माया वरवर 
मावशीची.

No comments:

Post a Comment